OPERACIJA SENTIFarm

OPERACIJA SENTIFarm

 Evropski sklad za regionalni razvoj Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj Spirit Slovenija Javna agencija

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

OPIS OPERACIJE:

Podjetje Modri Planet d.o.o. razvija orodje Sentifarm, ki rešuje problem kmetov o natančnem in najbolj ažurnem stanju pridelka. V okviru projekta bo razvita mobilna rešitev, ki bo z najbolj sofisticirano analizo in interpretacijo satelitskih multispektralnih slik ponujala kmetom jasen in enostaven pregled nad zdravjem oz. stanjem pridelka.

Sistem temelji na multispektralnih podatkih (multispektralni DOF), - ki je lahko izdelan na osnovi satelitskih podatkov (Sentinel), ali pa iz multispektralnih slik posnetih z brezpilotnim plovilom. Uporabljamo sistem umetne inteligence, ki interpretira multispektralne podatake, na podlagi katerih izvajamo prediktivno analizo.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

  • Razvoj umetne inteligence
  • Razvoj orodja za sprotno prenašanje podatkov s sistema sentinel
  • Razvoj modula za obdelavo multispektralnih slik zajetih z dronom
  • Razvoj GIS orodja za prikaz podakov
  • Razvoj mobilne GIS aplikacije
  • Implementacija umetne inteligence v GIS

NAMEN OPERACIJE:

Analiza in enostavna interpretacija kompleksnih podatkov o stanju zemljišč in pridelka na enostaven in uporabniku prijazen način.

FINANČNA PODPORA: »Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

CILJI  OPERACIJE:

Kmetje bodo v prihodnosti morali na manjši površini pridelati več hrane, kar bo pomenilo potrebo po naprednih rešitvah. Razvili bomo  rešitev  v primeru agro uporabe, kjer bomo predstavili  kvalitativne in kvantitativne informacije, ki bodo pomagale kmetom povečati pridelek.

REZULTATI OPERACIJE

Modul za obdelavo multispektralnih slik zajetih z dronom in prikaz multispektralnih satelitskih podatkov.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«. Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 Evropski sklad za regionalni razvoj Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj Spirit Slovenija Javna agencija

Testimonials

Zorec Jan

"Fast, reliable and user-friendly with a great support team!!"

Zorec Jan
Dean Kobale s.p.
Tomislav Novosel
Take your business to a higher level

"Excellent support with user-friendly software and reliable UAS for all tasks."

Tomislav Novosel
GEO-KOM d.o.o.
Marlenka Fras

"User-friendly software"

Marlenka Fras
SINTEZA lining d.o.o.
Vlado Cetl
3Dsurvey is for sure a breakthrough in the field of image processing

We have been using it for several months now, both for aerial and terrestrial photogrammetry jobs. It is great and powerful product, characterized by its simplicity to use, efficient processing algorithms and great customer support. We strongly recommend to try it!

Vlado Cetl
Faculty of Geodesy, University of Zagreb