Projekt Luft Line

Namen izvedbe je ustvariti sistem za lokalno geostacionarno spremljanje zemeljskega površja, ki bo s prisotnostjo balona zmožen prenašati živo sliko v gis sistem.

Cilj, ki je povezan s končnim rezultatom projekta:

  • Sistem za kontinuiran zajem slike oz. videa brez časovne omejitve
  • Podpora za lokalizacijo posameznih posnetkov
  • Avtomatska izdelava digitalnih ortofoto načrtov (DOF) iz lokaliziranih posnetkov
  • 3D model za združitev prostora s sliko
  • Nalaganje DOF načrtov na web gis strežnika
  • Avtomatska detekcija objektov

Višina celotnih stroškov operacije: 1.156.681; Višina sofinanciranja: 421.984,00 EUR.

 

 Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj Evropski sklad za regionalni razvoj EUREKA | Helping your innovative company grow

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Testimonials

Zorec Jan

"Fast, reliable and user-friendly with a great support team!!"

Zorec Jan
Dean Kobale s.p.
Tomislav Novosel
Take your business to a higher level

"Excellent support with user-friendly software and reliable UAS for all tasks."

Tomislav Novosel
GEO-KOM d.o.o.
Marlenka Fras

"User-friendly software"

Marlenka Fras
SINTEZA lining d.o.o.
Vlado Cetl
3Dsurvey is for sure a breakthrough in the field of image processing

We have been using it for several months now, both for aerial and terrestrial photogrammetry jobs. It is great and powerful product, characterized by its simplicity to use, efficient processing algorithms and great customer support. We strongly recommend to try it!

Vlado Cetl
Faculty of Geodesy, University of Zagreb