Evropski sklad za regionalni razvoj
OPERACIJA SENTIFarm

OPERACIJA SENTIFarm

 Evropski sklad za regionalni razvoj Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj Spirit Slovenija Javna agencija

Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

OPIS OPERACIJE:

Podjetje Modri Planet d.o.o. razvija orodje Sentifarm, ki rešuje problem kmetov o natančnem in najbolj ažurnem stanju pridelka. V okviru projekta bo razvita mobilna rešitev, ki bo z najbolj sofisticirano analizo in interpretacijo satelitskih multispektralnih slik ponujala kmetom jasen in enostaven pregled nad zdravjem oz. stanjem pridelka.

Sistem temelji na multispektralnih podatkih (multispektralni DOF), - ki je lahko izdelan na osnovi satelitskih podatkov (Sentinel), ali pa iz multispektralnih slik posnetih z brezpilotnim plovilom. Uporabljamo sistem umetne inteligence, ki interpretira multispektralne podatake, na podlagi katerih izvajamo prediktivno analizo.

AKTIVNOSTI OPERACIJE:

  • Razvoj umetne inteligence
  • Razvoj orodja za sprotno prenašanje podatkov s sistema sentinel
  • Razvoj modula za obdelavo multispektralnih slik zajetih z dronom
  • Razvoj GIS orodja za prikaz podakov
  • Razvoj mobilne GIS aplikacije
  • Implementacija umetne inteligence v GIS

NAMEN OPERACIJE:

Analiza in enostavna interpretacija kompleksnih podatkov o stanju zemljišč in pridelka na enostaven in uporabniku prijazen način.

FINANČNA PODPORA: »Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

CILJI  OPERACIJE:

Kmetje bodo v prihodnosti morali na manjši površini pridelati več hrane, kar bo pomenilo potrebo po naprednih rešitvah. Razvili bomo  rešitev  v primeru agro uporabe, kjer bomo predstavili  kvalitativne in kvantitativne informacije, ki bodo pomagale kmetom povečati pridelek.

REZULTATI OPERACIJE

Modul za obdelavo multispektralnih slik zajetih z dronom in prikaz multispektralnih satelitskih podatkov.

Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«. Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 Evropski sklad za regionalni razvoj Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj Spirit Slovenija Javna agencija

Izjave uporabnikov

Zorec Jan

"Hiter, zanesljiv in uporabniku prijazen, poleg tega ima tudi izvrstno tehnično podporo!"

Zorec Jan
Dean Kobale s.p.
Tomislav Novosel
Popeljite vaš posel na višji nivo

"Izvrstna tehnična podpora in uporabniku prijazen program ter zanesljiv UAS za vse naloge."

Tomislav Novosel
GEO-KOM d.o.o.
Marlenka Fras

"Uporabniku prijazen program!"

Marlenka Fras
SINTEZA lining d.o.o.
Vlado Cetl
3Dsurvey je vsekakor velik dosežek na področju procesiranja slik

"Program smo uporabljali za zračno in bližje slikovno fotogrametrijo. Je odličen in močen izdelek, katerega uporaba je zelo preprosta, z zelo učinkovitim procesiranjem algoritmov in odlično podporo uporabnikom. Toplo priporočam, da ga preizkusite!"

Vlado Cetl
Fakulteta za geodezijo, Univerza v Zagrebu