3Dsurvey SMLEDNIK DIGITAL 2020: Učinkovito geodetsko delo z droni
Free Webinar

Leto 2020 je leto nepričakovanih presenečenj in dogodkov, za katere nihče ni menil, da so možni. Vsakodnevno se soočamo s tem izzivom, ga poskušamo razumeti in se iz njega naučiti. Te izkušnje nas opozarjajo, kako pomembno in nenadomestljivo je, ko se srečamo s poslovnimi partnerji in imamo dialog na ravni osebne interakcije. Tako kot je bilo mogoče na 3Dsurvey SMLEDNIK SUMMIT v zadnjih letih.

Tradicionalni 3Dsurvey SMLEDNIK SUMMIT bo letos zaradi epidemije COVID-19 prestavljen v digitalno obliko. 3Dsurvey SMLEDNIK DIGITAL 2020 bo tako 1. 10. 2020 v obliki dveh webinarjev.

Webinar “Učinkovito geodetsko delo z droni” je namenjen uporabnikom 3Dsurvey programske opreme in se začne ob 14:00 uri. Za začetek bomo predstavili novosti s področja brezpilotnikov ter trende razvoja bližjeslikovne geodezije. Prikazali bomo nove funkcionalnosti in zmožnosti 3Dsurveya na konkretnih primerih:

  • izdelava geodetskega načrta na osnovi fotogrameteričnih podatkov,
  • ortofoto načrt fasade,
  • izračun volumna in vizualizacija dogajanja na gradbišču
  • izračun volumna s primerjavo gps in fotogrametričnih meritev
  • snemanje 10 km ceste za projektiranje kolesarske steze
  • snemanje daljnovodov
  • vris objekta
  • primer podatkov TLS v 3Dsurvey, …

Tehnologija brezpilotnikov je korak v pravo smer v gradbeništvu in se uporablja za izboljšanje produktivnosti, zmanjšanje stroškov in celo povečanje prihodkov. Čeprav brezpilotni letalniki ne morejo nadomestiti izkušene, dobro usposobljene geodetske ekipe, imajo geodeti v mnogih pogledih korist  in racionalizacijo procesov. Droni posnamejo fotografije z visoko visoko ločljivostjo, ki nadomeščajo dolgotrajni geodetski proces. Lahko se odpravijo tja, kjer ljudje ne morejo, lahko zajamejo trdnejšo, varnejšo in stroškovno učinkovitejšo sliko o lokacijskih operacijah.

Pooblaščeni inženirji geodezije pridobijo 3 točke v okviru Inženirske zbornice Slovenije. Po koncu ogleda webinarja nam pošljite vaše ime, priimek ter številko izkaznice pooblaščenega inženirja na e-mail [email protected]