Γνωριμία με το 3DSurvey - η φωτογραμμετρία στην εποχή των drones
Free Webinar

This time we are hosting a Live webinar with our partner from Greece Tree Company Corporation A.E.B.E. Webinar will be hosted in Greeke language.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕ DRONES

Τι προσέχετε όταν επιλέγετε ένα drone για χαρτογραφήσεις και πώς υπολογίζετε ένα ακριβές μοντέλο 3D με γεωδαιτική ακρίβεια από φωτογραφίες;

Γενικά

- Επιλογή drone

- Λήψη φωτογραφιών

- Φωτοσταθερά & σημεία ελέγχου

Το 3Dsurvey

- Εισαγωγή φωτογραφιών & δεδομένων

- Επεξεργασία φωτογραφιών & δημιουργία νέφους σημείων

- Ψηφιακό μοντέλο εδάφους & ορθοφωτοχάρτης

- Εργαλεία του προγράμματος

- Εξαγωγές αποτελεσμάτων