Využite dronovej fotogrametrie v každodennej geodetickej praxi
Free Webinar

Webinar will be held in Slovak language. Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku.

Moderné technológie zberu dát pomocou dronov DJI Enterprise a spracovanie dát v softvéri 3Dsurvey umožňujú geodetom dramaticky zrýchliť a zefektívniť väčšinu každodenných geodetických činností.  

V našom live webinári vám predstavíme kompletný postup od zberu dát dronom, cez spracovanie až po finálne výstupy a použitie dát.

V spolupráci s geodetickou kanceláriou EuroGeo-CADaster s.r.o. vám ukážeme konkrétne prípady nasadenia na reálnych geodetických zákazkách:

- Diaľnica D1 Prešov západ SO300 - Práca s mračnom bodov (výpočet kubatúry výkopu/násypu, kresba dosahu žeriavu)

- Spracovanie mračna bodov pre vyhotovenie geometrického plánu

- Predrealizačné zameranie územia (polohopis a výškopis)